Thức Ăn Cho Chó Hạt Ganador 400g Nhiều Vị

28.000 

– Chó giống nhỏ 1-5kg: 35-100g/ngày

– Chó nhỏ 5-10kg: 110-190g/ngày

– Chó trung bình 10-20kg: 190-320g/ngày

– Chó lớn 20-40kg: 320-510g/ngày

– Chó rất lớn 40-70kg: 510-740g/ngày.