Hupha Lincospec & Calci Mg B12

26.000 

Đây là bộ sản phẩm thuốc thú ý chủ trị các bệnh viêm phổi, ho, sốt co giật…