Dây dắt thú cưng đi dạo kiểu dáng đáng yêu

350.000 

S Vòng ngực 30~42(cm) Vòng cổ 26(cm) 1.5kg-2.5kg

M Vòng ngực 35~50(cm) Vòng cổ 32(cm) 2.5-4kg

L Vòng ngực 42~60(cm) Vòng cổ 38(cm) 4kg-6kg

XL Vòng ngực 57~70(cm) Vòng cổ 42(cm) 6-7.5kg