Bóng nhựa có chuông nhỏ cho chó mèo

15.000 

– Thiết kế bóng nhựa nhỏ sử dụng phù hợp cho cả chó và mèo chơi

– Bóng nhựa có lỗ thoáng và chuông nhỏ bên trong

– Màu sắc bóng đa dạng